مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: جراحی عمومی:
:: ترکیب بوپیواکائین و مورفین در میان مدت (طی یک تا چهارساعت پس از عمل ) در جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی، نسبت به بوپیواکائین به تنها - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: بررسی الگوی تغییرات سطح آلبومین سرم بعد از کاهش وزن بدنبال عمل جراحی چاقی و تعیین رابطه آن با سن، جنس و شاخص توده بدنی بیماران. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: در جراحی لاپاروسکوپیک مینی گاستریک بایپس، استفاده از روش تطبیق طول بازوی بیلیوپانکراتیک بر اساس سن و BMI بیماران تاثیر مثبت دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: در بیماران تحت عمل جراحی سرطان قسمتهای تحتانی رکتوم به روش رزکسیون داخل اسفنکتر، ایجاد مسیر دفع مدفوع به روش آپاندیکوستومی پیشنهاد می شود. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: تخمین دیداری روشی ساده و قابل قبول در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم زخم ناشی از جراحی سینوس پیلونیدال موثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۸ -
:: اثر استفاده موضعی هیدروکورتیزون و بوپیواکائین در بستر کیسه صفرا در جلوگیری از درد بعد از عمل جراحی کیسه صفرا - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: روش فلپ لیمبرگ به عنوان یک تکنیک جراحی انتخابی برای ترمیم نقص بافت پوستی باقیمانده پس از برداشتن سینوس پایلونیدال پیشنهاد می شود. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: مصرف دیوسمین خوراکی ( نوعی داروی گیاهی فرآوری شده از کرفس) موجب کاهش درد پس از عمل هموروئیدکتومی و با کمترین عوارض جانبی می شود. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: استفاده از پانسمان استریل با نقره در مقایسه با پانسمان بدون نقره کارایی یکسانی بر پیشگیری از عفونت باکتریایی و قارچی برش پوست دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: آسیب شریان هپاتیک راست، باعث آسیب و نکروز در لوب راست کبد می گردد. - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: استفاده از پودر تتراسیکلین در پلورودزیس بی خطر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -