مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: جراحی عمومی:
:: استفاده ازداروی بیزاکودیل‌خوراکی نسبت به تنقیه‌با‌محلول‌نمک روش مناسب‌تری برای آمادگی قبل از اعمال جراحی فیشر، هموروئید وفیستول است. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: هر دو نوع پانسمان اکتی کد و اجی کد (نوع ایرانی) در کنترل عفونت زخم سوخته موثر می باشند و تفاوت معنا داری با یکدیگر ندارند. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: مدل (Abbreviated Burn Severity Index (ABSI نسبت به مدل های دیگر با دقت بیشتر قادر به پیشگویی احتمال مرگ در بیماران سوختگی است. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: اثر داروهای کورتیکواستروئید از ترانس‌اگزامیک‌اسید خوراکی روی حجم خونریزی و کیفیت محل عمل در جراحی آندوسکوپی سینوس بینی بیشتر است. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) می تواند برای درمان زخم سوختگی به کار رود، اما اثر مثبت آن برای از بین بردن عفونت نیاز به مطالعات بیشتر دارد. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: ترکیب بوپیواکائین و مورفین در میان مدت (طی یک تا چهارساعت پس از عمل ) در جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی، نسبت به بوپیواکائین به تنها - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: توجه به سن افراد و سطح آلبومین سرم پیش از جراحی، برای انتخاب کاندیدای مناسب جراحی مینی بای پس توصیه می شود. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: در جراحی لاپاروسکوپیک مینی گاستریک بایپس، استفاده از روش تطبیق طول بازوی بیلیوپانکراتیک بر اساس سن و BMI بیماران تاثیر مثبت دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: در بیماران تحت عمل جراحی سرطان قسمتهای تحتانی رکتوم به روش رزکسیون داخل اسفنکتر، ایجاد مسیر دفع مدفوع به روش آپاندیکوستومی پیشنهاد می شود. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: ارتباط چاقی و عفونت های جراحی با افزایش بروز فتق های کشاله ران - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: عدم اثر بخشی آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک بر روی عوارض عفونی پس از کولسیستکتومی لاپاراسکوپیک - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: تخمین دیداری روشی ساده و قابل قبول در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم زخم ناشی از جراحی سینوس پیلونیدال موثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۸ -
:: اثر استفاده موضعی هیدروکورتیزون و بوپیواکائین در بستر کیسه صفرا در جلوگیری از درد بعد از عمل جراحی کیسه صفرا - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: روش فلپ لیمبرگ به عنوان یک تکنیک جراحی انتخابی برای ترمیم نقص بافت پوستی باقیمانده پس از برداشتن سینوس پایلونیدال پیشنهاد می شود. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: مصرف دیوسمین خوراکی ( نوعی داروی گیاهی فرآوری شده از کرفس) موجب کاهش درد پس از عمل هموروئیدکتومی و با کمترین عوارض جانبی می شود. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: استفاده از پانسمان استریل با نقره در مقایسه با پانسمان بدون نقره کارایی یکسانی بر پیشگیری از عفونت باکتریایی و قارچی برش پوست دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۵ -
:: آسیب شریان هپاتیک راست، باعث آسیب و نکروز در لوب راست کبد می گردد. - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -
:: استفاده از پودر تتراسیکلین در پلورودزیس بی خطر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -