مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: جراحی کلیه و مجاری ادراری:
:: تاثیر داروی ترولاک بر عفونت ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران دیالیزی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: پیشنهاد استفاده از سرم ایزوتونیک (نرمال سالین) به جای هایپوتونیک (1/3 2/3) به عنوان سرم نگهدارنده کودکان بعد از جراحی - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -
:: در کشورما مراقبت مناسب از بیماران پیوندی دریافت کننده کلیه از جسد می توانند کیفیتی مانند دهنده زنده داشته باشند و از نظر عوارض پس از عمل ، مر - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مقایسه ای میزان تاثیر دو داروی پی دی پویتین و سیناپویتین بر اصلاح کم خونی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -