مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: جراحی کلیه و مجاری ادراری:
:: پیشنهاد استفاده از سرم ایزوتونیک (نرمال سالین) به جای هایپوتونیک (1/3 2/3) به عنوان سرم نگهدارنده کودکان بعد از جراحی - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -
:: مقایسه ای میزان تاثیر دو داروی پی دی پویتین و سیناپویتین بر اصلاح کم خونی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تاثیر ترولاک بر عفونت ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران دیالیزی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -