مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: چشم پزشکی:
:: برای مشخص کردن نقش داروی اسپیرونولاکتون به عنوان گزینه درمانی برای کوریورتینوپاتی سروز مرکزی، مطالعات بیشتر ضروری می باشد. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: موفقیت بالای جراحی ویترکتومی (زجاجیه برداری) در بیماران مبتلا به پارگی وسیع شبکیه، با یک یا چند جراحی قابل دستیابی است. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: با استفاده از اپتیک کوهرنس توموگرافی آنژیوگرافی (OCTA)، بررسی موارد نئوواسکولاریزاسیون دیسک، بدون نگرانی از عوارض جانبی امکان پذیر خواهد بود. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: قطره ی تیمولول می تواند بر کاهش ضخامت لکه زرد شبکیه در بیماران با تورم لکه زرد ناشی از دیابت موثر باشد. - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: تزریق داخل ویتره بواسیزوماب در بیماران با تورم بالینی قابل توجه لکه زرد و غشای روشبکیه ای، سبب پیشرفت بهترین حدت بینایی اصلاح شده می گردد. - ۱۳۹۷/۳/۹ -
:: کارگذاری لنز داخل چشمی ICL و Toric ICL در بیماران با نزدیک بینی بالا و آستیگماتیسم، از میان انواع ابیراهه ها تنها ابیراهه spherical را تغییر می دهد. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: در بیماران مبتلا به قوز قرنیه که بیمار تحمل لنز سخت را ندارد، یکی از روش های بهبود بینایی، کارگذاری یک یا دو رینگ به کمک فمتوسکند لیزر است. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: استفاده از داروی بواسیزوماب در ضمن جراحی کارگذاری شانت احمد می‌تواند منجر به کنترل بهتر فشار چشم در بیماران گردد. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: در صورت ارزیابی بیماران قبل از عمل و انتخاب روش مناسب جراحی، کارگذاری لنزهای ICL و Toric ICL در اتاق خلفی چشم، کمترین عوارض را به دنبال خواهد داشت. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: اندازه گیری عمق اتاق قدامی چشم با دستگاه Orbscan II به طور متوسط 0.1 میلیمتر، کمتر از عمق اندازه گیری شده بوسیله دستگاه های Lenstar و UBM است. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: استفاده از ماشین های لیزری برای کنترل حرکات چشم در زمان عمل و جبران چرخش چشم از حالت ایستاده به خوابیده، سبب بهبود اصلاح آستیگماتیسم می شود. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: اهمیت برنامه های غربالگری چشم در تمام سطوح تحصیلی بدلیل بالا بودن مشکلات بینایی در دانش آموزان دزفولی - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: کاشت حلقه کامل (مایورینگ) اثرات مثبتی در درمان قوز قرنیه دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۰ -
:: میزان موفقیت جراحی ناخنک با روش پیوند ملتحمه ای و پیوند غشای آمنیوتیک از نظر عود و بهبود نقص اپیتلیالی تقریبا یکسان است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: گیرنده های اپیوئیدی در تغییرات مرفولوژیک چشم در رت های سیروتیک نقش دارند. - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: شیوع کوررنگی در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرکرد - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: متوسط ضخامت ماکولا در مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ -
:: ترانگزامیک اسید موضعی به همراه لیزر در درمان ملاسما مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -
:: تزریق بواسیزوماب قبل از ویترکتومی برای رتینوپاتی دیابتیک، جراحی را آسان تر می نماید. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: تزریق داخل ویتره متوتروکسات باعث بهبود بینایی و کاهش ورم ماکولا می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: موتاسیون در ژن GJA8 مسبب ایجاد حدود 30% از آب مروارید های مادرزادی با الگوی توارثی اتوزومال غالب در خانواده های ایرانی میباشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -