مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: خون شناسی:
:: بررسی اثرات رزوراترول و گلوکوکورتیکوئید ها، بر میزان بیان MiRNAs آپوپتوتیک، BAX/BCL2 و القاء آپوپتوز در رده سلولی لوکمی لنفوبلاستیک حاد مقاوم به ش - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: ارتباط انواع گروه های خونی با بیماری قلبی - ۱۳۹۷/۶/۱۱ -
:: میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با بروز مسمومیت بارداری ارتباط دارد. - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: به نظر می رسد میسلهای سورفکتانت Igepal CO-890 حاوی رالوکسیفن بیش از داروی معمولی باعث بهبود استئوپروز در رتهای اووارکتومی شده می شود - ۱۳۹۷/۶/۷ -
:: شاخص ها ی انتقال خون در بیمارستانهای کرج در حد نرمال است - ۱۳۹۷/۶/۵ -
:: آیا سطح آهن قلب وکبد قابل اندازه گیری با T2*MRI با سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران تالاسمی ماژور ارتباطی دارند؟ - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: در حال حاضر یکی از روش های تولید بوتیریل کولین استراز انسانی استفاده از پلاسمای خون است - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: ارتباطی بین سطح سرمی ویتامین D افراد سالم با افراد بیمار مبتلا به تب مالت وجود ندارد. - ۱۳۹۷/۳/۹ -
:: بین بروز لنفوم و ابتلا به اپشتین بار ویروس (EBV) وعفونت مزمن هپاتیت C رابطه معناداری وجود دارد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: تفاوت چندانی در شیوع مارکرهای عفونی در اهداکنندگان و معاف‌شدگان دایم از اهدا خون مرکز انتقال خون شهر بوشهر وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۸ -
:: 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند. - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: ارتباط آنمی ‌فقر آهن با ترومبوز وریدی مغز - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: حجم کیسه خون، نوع ماده ضد انعقاد کیسه و نوع کیسه خون از فاکتورهای مهم در میزان هماتوکریت کیسه های خون می باشد. - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: آنمی یک مشکل بهداشتی در دانشجویان ایرانی می باشد و بهتر است مورد بررسی قرار گیرد . - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: ارتباط اسپلنکتومی (برداشتن طحال ) و فشار خون شریان ریوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: تاثیر مکمل ویتامین دی بر بهبود میزان فریتین، برون ده قلبی، فشارخون سیستولیک و دیایتولیک و فشار شریان مبتلایان تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
:: خونسازی غیر موثر و همولیز، با اختلال لیپید مبتلایان بتا تالاسمی ماژور ارتباط ندارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -