مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: خون شناسی:
:: تفاوت چندانی در شیوع مارکرهای عفونی در اهداکنندگان و معاف‌شدگان دایم از اهدا خون مرکز انتقال خون شهر بوشهر وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۸ -
:: 69.3 درصد از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آبادان آگاهی ضعیفی نسبت به نگهداری خون بند ناف دارند. - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: ارتباط آنمی ‌فقر آهن با ترومبوز وریدی مغز - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: حجم کیسه خون، نوع ماده ضد انعقاد کیسه و نوع کیسه خون از فاکتورهای مهم در میزان هماتوکریت کیسه های خون می باشد. - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: آنمی یک مشکل بهداشتی در دانشجویان ایرانی می باشد و بهتر است مورد بررسی قرار گیرد . - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: ارتباط اسپلنکتومی (برداشتن طحال ) و فشار خون شریان ریوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: تاثیر مکمل ویتامین دی بر بهبود میزان فریتین، برون ده قلبی، فشارخون سیستولیک و دیایتولیک و فشار شریان مبتلایان تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۷/۲۹ -
:: خونسازی غیر موثر و همولیز، با اختلال لیپید مبتلایان بتا تالاسمی ماژور ارتباط ندارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -