مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: داروسازی:
:: عصاره آبی گیاه بادرنجبویه اثر حفاظتی در برابر سمیت کبدی ناشی از متوترکسات در نمونه آزمایشگاهی موش صحرایی دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: هم افزایی اثر آتورواستاتین و پرتوهای یونیزان بر مرگ برنامه ریزی شده سلولهای سرطانی سینه - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: در نمونه های موش صحرایی، عصاره گیاه بنفشه معطر موجب کاهش آسیب اکسیداتیو به بافت کبد و کلیه ناشی از مصرف مزمن اتانول می شود. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: عصاره قارچ .Ganoderma resinaceum karsten می تواند پیش ساز داروهای استروییدی باشد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: مخاط چسب حاوی آب میوه شاه توت : درمانی جدید برای بهبود آفت راجعه دهانی مینور - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: آب میوه شاه توت: جایگزینی مناسب برای دهانشویه شیمیایی کلرهگزیدین در درمان بیماری التهابی لثه - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: دهانشویه گیاهی مرزنجوش، با کمترین عوارض جانبی، جایگزین مناسب دهانشویه کلرهگزیدین برای درمان التهاب خفیف لثه - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: اودراجیتRS PO ، در حضور حلالهای توئین 80 و پروپیلن گلیکول، موجب افزایش رهایش داروی آب گریز آتورواستاتین می شود - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: عصاره گیاه پنجه برگ: فرآورده ای طبیعی با اثر ضد درد - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: عصاره گیاه گل راعی با افزایش سرعت پاکسازی رادیو دارو موجب افزایش کیفیت تشخیصی اسکن هسته ای قلب می شود. - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: رهایش آهسته و کنترل شده اسپیرونولاکتون با استفاده از روکش نانوذره لیپیدی جامد کایتوسان - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: در محیط آزمایشگاهی عصاره قارچ Trichaptum biforme (Fr.), Ryvarden دارای اثر ضد التهابی و پتانسیل پیش ساز داروهای استروییدی هست. - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: گیاه Ferulago trifida Boiss مانند سایر گونه های جنس فرولا دارای ترکیبات و اثرات قابل توجه ضد میکروبی و سمی می باشد و بر روی سل لاین های سرطانی موثر است. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: تهیه نانوفیبرهای متخلخل کیتوزان بوسیله الکتروریسندگی به عنوان حامل داروی متوتروکسات در درمان بیماری پسوریازیس - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: تهیه نانوفیبر زیست تخریب پذیر گلوتن گندم به عنوان حامل دارو در دارورسانی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: موسیلاژ به دانه می تواند به عنوان یک عامل زیست چسب همراه با اثرات کنترل کننده رهش در فرمولاسیون قرص های زیست چسب داخل گونه ای مد نظر قرار گیرد - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: اتصال دارو به آلبومین سرمی عامل مهمی در فهم اثرات فارماکولوژی و فارماکودینامیک داروها دارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: یک دنیای جدید با پتانسیل‌های بالا نانو ساختارهای گرافنی - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: ترکیبات فنولی به عنوان منابع دارویی ارزشمند در درمان بیماری های انسانی - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -
:: یک گونه حلزون مخروطی از سواحل خلیج فارس دارای سموم دارویی تسکین دهنده درد شناسایی شد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -
:: نانو ذره نقره با کمک لاکتوباسیلوس بیوسنتز شد و اثرات باکتریایی آن بررسی گردید. - ۱۳۹۶/۱۱/۷ -
:: مطالعه جهت تولید نانوذره از باکتری لاکتو باسیلوس و سپس اثر نانوذرات نقره سنتز شده را بر میزان رشد سلول‌های سرطانی کولورکتال لاین سلولی HT-29 ب - ۱۳۹۶/۱۱/۷ -
:: ملاتونین در مقابله با آسیب اکسیداتیو ناشی از فسفید آلومینیوم در قلب از سمی شدن قلب جلوگیری میکند. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: ضرورت آموزش همگانی و نظارت بر سلامت فراورده های آرایشی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: اثرات سایتوتوکسیسیتی انتخابی عصاره هیدروالکلی گیاه Stevia rebaudiana برعلیه سلولهای سرطانی انسانی کبد، ریه و تخمدان - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی ویتامینهای Eو C سمیت سلولی ناشی از سم آفت کش کارباریل را کاهش می دهند - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی، امکان تصویربرداری اختصاصی سلولهای سرطانی انسانی گلیوبلاستوما با پپتیدD(DGR) نشاندار شده با تکنسیوم99m فراهم است. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی مشتقات ایندول دی برمو ایزاتین اثرات سیتوتوکسیک بالایی بر علیه سلولهای سرطانی سرویکس و کبد نشان دادند. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: برندینگ سازمانی، مناسب ترین استراتژی برندینگ قابل اجرا در صنعت داروسازی ایران است. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی نانو ذره کورکومین (ماده اصلی زردچوبه) با زیست فراهمی بالا، اثر درمانی خوبی بر سمیت سلولی و ژنتیکی ناشی از سم ارگانوفسفره - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: فرمولاسیون موضعی داروی ناپروکسن با استفاده از حاملهای لیپیدی نانوساختار امکان پذیر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: تصویربرداری با رادیوایزوتوپ بومبزین نشاندار شده با تکنسیوم-m99 حساسیت تشخیصی سرطان پروستات در مراحل اولیه را افزایش می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: بهبود رهایش داروی آتورواستاتین با استفاده از تکنیک مایع به جامد و حامل پلی اتیلن گلیکول 200(PEG-200) - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: مشتقات ایندول- چالکون در شرایط آزمایشگاهی توانایی مها ر اختصاصی رشد سلول‌های سرطانی را دارند. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: APTEDB نشاندار شده با تکنسیوم-m99 پتانسیل تصویربرداری هدفمند تومور در انسان را دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: برهمکنش‌های کدیین و لوپرامید با آلبومین سرم انسانی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: بررسی فیتو شیمیایی عصاره هگزانی برگ‌های گیاه خوشاریزه - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: نانو الیاف های الکتروریسی شده از ابریشم حاوی نانو ذرات پلی آنیلین اصلاح شده - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: نوفیبرهای الکتروریسی شده حاوی داروهای ونکومایسین و آمفوتریپسین ب - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تهیه نانوفیبرهای چیتوزان مخاط چسب حاوی داروهای تتراسیکلین و تریامسینولون - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تهیه نانو ذرات حامل دارو با استفاده از پلیمر - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: تهیه نانوفیبرهای دوبعدی پلی آکریل نیتریل حاوی عصاره روغن سیاه دانه - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: افقی نو در تصویربرداری مولکولی تومور هایی با بروز بالای گیرنده اپیدرمال رشد انسانی HER2 - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: پپتید FROP نشاندار شده با تکنسیوم رادیواکتیو و با سیستم کولیگاند ترکیب تریسین و EDDA قادر به هدف گیری و تشخیص سلولهای توموری سرطان سینه در مدل حی - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: برای فرمولاسیون قرص زیست چسب داخل گونه ای سینامالدئید، پلیمر هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با توجه به الگوی بهینه در سرعت رهش دارو و قدرت مخاط - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: بیماری آلزایمر یک اختلال نورودژنراتیو در بیماران سالمند است - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: تعهد کاری، اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات، حس همدردی بترتیب از عوامل موثر در وفاداری پزشکان به دارو ها با نام های تجاری خاص است. - ۱۳۹۶/۶/۲۸ -
:: نانوساختارهای گرافنی به دلیل دارا بودن ساختار و خواص منحصربفرد یک دنیای جدید با پتانسیل-های بالا را در حوزه پزشکی بازساختی به ارمغان آورده ا - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: نانو کاتالیست هتروژن بر پایه سیلیکا و کاربرد آنها در سنتز مشتقات آلفا-آمینو اسید - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-1 و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1