مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دامپزشکی:
:: بیماری تب Q در بین گوسفندان بومی استان لرستان و در کلیه شهرستانهای تابعه آن به صورت اندمیک می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: آنتی ژنهای نوترکیب rk26 ، rk39 در تشخیص عفونت های علامت دار و بدون علائم لیشمانیوز احشائی انسان و سگ از کارائی و تکرار پذیری مطلوب برخوردار است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -