مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: روانشناسی:
:: روش های مشارکتی درمان افسردگی نسبت به درمان های معمول هزینه اثربخش تر می باشند. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: بین انگیزه ی پیشرفت دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با سلامت عمومی آنان ارتباط معنادار وجود دارد. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: بررسی اثربخشی حرکت ورزشی شاواسانا بر شادکامی پرستاران - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: شیوه فرزندپروری والدین نقش مهمی در تکامل ویژگی های روانی اجتماعی نوجوانان نظیر منبع کنترل و عزت نفس دارد - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: پرسشنامه سنجش سواد سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس طراحی گردید - ۱۳۹۷/۴/۹ -
:: سطح استرس دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طبیعی، سطح اضطراب آنها متوسط، و سطح افسردگی خفیف است. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: تاثیر عمل به آموزه های قرآن بر روی میزان اضطراب و فشار خون بیماران با فشار خون اولیه - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: اثرات مثبت آرامسازی عضلانی بر خستگی، کیفیت خواب و اضطراب بیماران همودیالیزی - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: پرسشنامه‌ی صفات جامعه ستیزی نوجوانی- فرم کوتاه، ابزاری مناسب برای سنجش صفات جامعه ستیزی است. - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: آموزش مهارت های زندگی در زنان مبتلا به سوختگی می تواند منجر به افزایش عزت نفس و سازگاری در خانه باشد. - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: میزان اضطراب دروالدین کودکان دارای کاشت حلزون بالا است در حالیکه این عمل اثر مستقیمی بر روی یادگیری کودکان خواهد داشت. - ۱۳۹۷/۳/۱۲ -
:: برنامه ذهن آگاهی می‌تواند بر روی سلامت عمومی بیماران تحت درمان با همودیالیز موثر باشد. - ۱۳۹۷/۳/۱۲ -
:: سلامت معنوی می تواند به شکل معنی داری سلامت عمومی و سلامت اجتماعی دانشجویان را پیش بینی نماید. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند باعث افزایش شاخص های سلامت روان در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم گردد. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: مداخله درمانی مبتنی بر متابعت از درمان به همراه گروه درمانی می تواند بر افزایش کیفیت زندگی معتادان تحت درمان با متادون موثر باشد. - ۱۳۹۷/۳/۵ -
:: بین پذیرش و عمل، خودآگاهی هیجانی، توجه‌آگاهی، پذیرش احساسات و . . . با شدت روش‌های تنظیم هیجان ناکارآمد درونی رابطه معنی‌داری وجود دارد. - ۱۳۹۷/۲/۳۰ -
:: دانشجویان رشته های علوم پزشکی بر حسب رشته با یکدیگر از نظر خود پنداره تفاوت دارند - ۱۳۹۷/۲/۲۶ -
:: با افزایش حمایت اجتماعی درک شده، هم در زنان نابارور و هم در همسران مردان نابارور، میزان استرس کاهش می یابد. - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: درمان هایی که به جنبه های نوروسایکولوژیک بدشکل انگاری و وسواس جبری بپردازند می توانند در کاهش نشانه های این اختلالات نقش داشته باشند. - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: مقیاس پیگیری خودکشی شیهان (S-STS) ابزاری قابل قبول و دارای اعتبار و پایایی کافی جهت کاربرد در جامعه ی ایرانی است. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن کمک کننده می باشند. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: نسخه فارسی پرسشنامه دست انداخته شدن می تواند در پژوهش‌های اختلالات افسردگی، اضطرابی و سایر اختلالات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی، دارای روایی و پایایی مناسب برای ارزیابی علائم اختلال افسردگی است. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: از الگوی فرانظریه ای Trans Theoretical Model می توان در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: موانع و چالش‌های فرهنگی در درمان بیماری روانی در شهر فسا - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: محققان ومتخصصان با اطمینان میتوانند از پرسشنامه PID-5 برای سنجش خصیصه های شخصیت در اختلال های شخصیت در جمعیت ایرانی استفاده کنند. - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: رویکرد مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند در ورزشکاران به ویژه دانشجویان ورزشکار استفاده شود. - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب سالمندان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: انجام روایی و پایایی آزمون های صلاحیت بالینی می تواند موجب اطمینان از ابزار های به کار گرفته در تعیین آمادگی دانشجویان پرستاری قبل از ورود ب - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: سطح تحصیلات سرپرست کودک و وضعیت مسکن با سازگاری رفتاری در فرزندان خانواده‌های طلاق ارتباط دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: ارتباط بین افسردگی و کیفیت زندگی با احساس رنج مراقبتی در مراقبین همودیالیزی بیمارستان های آموزشی د ع پ کرمان در سال 1393 - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه وجود دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: تبیین مفهوم شخصیت از منظر قرآن کریم: یک تحلیل محتوای کیفی - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: ارتقاء مهارتهای فرزند پروری والدین موجب افزایش احساس ارزشمندی و عزت نفس والدین می گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: ارتقاء مهارت تاب آوری افراد می تواند ادراک فرد را از محیط آموزش افزایش و احساس فرسودگی وی را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: نیمی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قادر به کنترل و مدیریت خشم خود نیستند. - ۱۳۹۷/۱/۲۵ -
:: نگرش کارمندان دانشکده علوم پزشکی آبادان نسبت به بیماری های شدید روانپزشکی از دانشجویان و اساتید بیشتر است. - ۱۳۹۷/۱/۲۴ -
:: نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری فرآیند ضداجتماعی- خود گزارش دهی، ابزاری برای ارزیابی رفتارهای ضداجتماعی و صفات سایکوپاتی در نوجوانان می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: سلامت عمومی و معنوی اثر قابل ملاحظه‌ای بر خودکشی دارد. - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل بر ترک خدمت در پرستاران - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی توسط دانشجویان دختر با عزت نفس آنها ارتباط ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: اثر بخشی مداخله ی مذهبی گروهی بر سلامت معنوی و کاهش علائم بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: همراهی سخت رویی با اضطراب و استرس دوران بارداری - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: آموزش تاب‌آوری به دو شیوه تدریس برگشتی و سرویس پیام کوتاه موجب کاهش استرس در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر گردید. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد و ترور شخصیت در بین کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال1396 - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: درﻣﺎن ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن داروﻳﻰ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به کار رود. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی ـ رفتاری بر روی کاهش علایم روان‌شناختی بیماران موثر است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: آموزش خود مراقبتی معنوی می تواند فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی را کاهش دهد - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر 4.95 می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -
:: رویکرد درمانی پذیرش و تعهد به صورت گروهی در زنان نابارور، بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی آنها مؤثر می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1