مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: روانشناسی:
:: نگرش مردم شهر فسا نسبت به اختلالات روانی و مراجعه به روان‌پزشک - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب سالمندان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: انجام روایی و پایایی آزمون های صلاحیت بالینی می تواند موجب اطمینان از ابزار های به کار گرفته در تعیین آمادگی دانشجویان پرستاری قبل از ورود ب - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: از الگوی TTM می توان در برنامه های ترک سیگار استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۱/۳۰ -
:: سطح تحصیلات سرپرست کودک و وضعیت مسکن با سازگاری رفتاری در فرزندان خانواده‌های طلاق ارتباط دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: ارتباط بین افسردگی و کیفیت زندگی با احساس رنج مراقبتی در مراقبین همودیالیزی بیمارستان های آموزشی د ع پ کرمان در سال 1393 - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بین فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه وجود دارد. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: تبیین مفهوم شخصیت از منظر قرآن کریم: یک تحلیل محتوای کیفی - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: ارتقاء مهارتهای فرزند پروری والدین موجب افزایش احساس ارزشمندی و عزت نفس والدین می گردد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: ارتقاء مهارت تاب آوری افراد می تواند ادراک فرد را از محیط آموزش افزایش و احساس فرسودگی وی را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: نیمی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قادر به کنترل و مدیریت خشم خود نیستند. - ۱۳۹۷/۱/۲۵ -
:: نگرش کارمندان دانشکده علوم پزشکی آبادان نسبت به بیماری های شدید روانپزشکی از دانشجویان و اساتید بیشتر است. - ۱۳۹۷/۱/۲۴ -
:: نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری فرآیند ضداجتماعی- خود گزارش دهی، ابزاری برای ارزیابی رفتارهای ضداجتماعی و صفات سایکوپاتی در نوجوانان می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: سلامت عمومی و معنوی اثر قابل ملاحظه‌ای بر خودکشی دارد. - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل بر ترک خدمت در پرستاران - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: استفاده از مواد آرایشی و بهداشتی توسط دانشجویان دختر با عزت نفس آنها ارتباط ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: اثر بخشی مداخله ی مذهبی گروهی بر سلامت معنوی و کاهش علائم بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان، عزت نفس و مهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: همراهی سخت رویی با اضطراب و استرس دوران بارداری - ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -
:: آموزش تاب‌آوری به دو شیوه تدریس برگشتی و سرویس پیام کوتاه موجب کاهش استرس در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر گردید. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: : بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد و ترور شخصیت در بین کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال1396 - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: درﻣﺎن ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن داروﻳﻰ در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به کار رود. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی ـ رفتاری بر روی کاهش علایم روان‌شناختی بیماران موثر است. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: آموزش خود مراقبتی معنوی می تواند فشار مراقبتی مادران با فرزند ناتوان ذهنی را کاهش دهد - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: شیوع خودکشی در زنان شهرستان آبادان 2.01 و در مردان این شهرستان در هر صد هزار نفر 4.95 می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -
:: رویکرد درمانی پذیرش و تعهد به صورت گروهی در زنان نابارور، بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی آنها مؤثر می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) شهر یاسوج - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: میزان شادکامی دانشجویان حاکی از سطح متوسط شادکامی دانشجویان مورد مطالعه بوده است. درصد کمی از دانشجویان سطح شادکامی خوب و درصد زیادی از سطح - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: مقایسه ای بین مدیریت زمان و خودکار آمدی مادران دارای کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم انجام شد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: آموزش مراقبت از زخم قبل از عمل های جراحی سرپایی سبب کاهش اضطراب کودکا قبل، حین و بعد از عمل جراحی می گردد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: بررسی تاثیر استفاده از کارت تعاملی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به روش حضوری بر روی ارتقای سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان بیشتر از روش غیر حضوری می باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: تبیین نیازهای والدین کودکان مبتلا به تالاسمی - ۱۳۹۶/۱۰/۴ -
:: آموزش مهارت زندگی معنوی موجب افزایش عملکرد جنسی و رضایت بیماران کلیوی می شود. - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در افزایش کیفیت زندگی زنان تحت خشونت همسر - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: آموزش مهارت های فراشناختی سبب بهبود و افزایش آگاهی های فراشناختی و خودکارآمدی دانشجویان می شود - ۱۳۹۶/۹/۲ -
:: بین سلامت معنوی با نگرش به اتانازی (مرگ آسان در بیماران لاعلاج)در دانشجویان پزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتباط کمی وجود دارد. - ۱۳۹۶/۸/۳۰ -
:: سیتالوپرام یک داروی موثر و نسبتاً ایمن در کاهش علائم اختلالات اضطرابی در کودکان پیش دبستانی می‌باشد. - ۱۳۹۶/۸/۲۷ -
:: برنامه آموزشی مداخله ای مبتنی بر نیاز می تواند سطح استرس ، اضطراب را در مراقبین خانوادگی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی کاهش دهد. - ۱۳۹۶/۸/۸ -
:: بررسی تاثیر آموزش، بر آگاهی و خودکارآمدی مشاوران دبیرستان های دخترانه پیرامون آموزش سلامت جنسی و باروری به نوجوانان با دو روش آموزشی مبتنی - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: رضایت شغلی کارکنان رسمی در سطح پایین است. - ۱۳۹۶/۷/۲۱ -
:: روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 1394 در سطح بالایی قرار داشت - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -
:: وضعیت اقتصادی مطلوب و دریافت حمایت عاطفی از سوی اعضای خانواده، کاهش احساس پیری در بین سالمندان شهر قزوین را بیان می دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۰ -
:: اثر شبکه‌های اجتماعی موبایل بر سلامت روان و رفتارهای اجتماعی دانشجویان - ۱۳۹۶/۷/۳ -
:: سبک دلبستگی ایمن به زندگی سالمندان معنا می بخشد. - ۱۳۹۶/۷/۲ -
:: تاثیر مشاوره بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: افزایش افسردگی و اضطراب مرگ، کیفیت زندگی را کاهش میدهد - ۱۳۹۶/۶/۳۱ -
:: حافظه کوتاه مدت بیماران اختلال وسواس وارسی نسبت به افراد سالم کمتر است. - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: مصرف ترامادول در مردان جوان مجرد با تحصیلات پایین بیشتر از سایر افراد می باشد. - ۱۳۹۶/۶/۱۱ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1