مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: روماتولوژی:
:: کاهش عوارض دارو درمانی در بیماری اوستئوآرتریت زانو با استفاده از روش درمانی چسب زنی پاتلا - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: درمان شناختی-رفتاری نقش موثری در کاهش واسطه های التهابی افراد مبتلا به فیبرومیالژی و متعاقب آن کاهش درد در این افراد دارد. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: درمان شناختی رفتاری یا CBT قادر به کاهش معنی دار واسطه های التهابی در خون بیماران مبتلا به فیبرومیالژی و کاهش درد این بیماران می باشد. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: سه پلی مورفیسم rs11568821 , rs6705653 , rs41386439 می تواند به عنوان یک فاکتور ژنتیکی در ابتلا به لوپوس و روند عفونت HIV نقش داشته باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: رابطه بین اختلالات تیروئیدی و فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک (نوعی بیماری خودایمنی مزمن) - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -
:: پلاسمای غنی‌شده با پلاکت در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو مؤثر است. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ -
:: سطوح تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون-سولفات (DHEAs) با آرتریت روماتوئید ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۹/۲۵ -
:: ارتباط معنی داری بین وضعیت بیماری های دندانی و فعالیت بیماری لوپوس وجود ندارد - ۱۳۹۶/۶/۱۳ -