مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: زیست فناوری:
:: روشهای جدید تعیین توالی (NGS) به خصوص WES می‌تواند جایگزین مناسبی برای توالی یابی ژنوم نسبت به تکنیک‌های قبلی باشد. - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: طراحی و تولید نمونه اولیه دستگاه "شعله خودکار حاوی چشم الکترونیک "جهت کاهش آلودگی در کشت سلولی در دانشگاه علوم پزشکی فسا - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: داروی تیموکینون ( ماده موثره از سیاهدانه )از اختلال حافظه القا شده به وسیله داروی پروپیل تیواوراسیل در موش های صحرایی محافظت می کند. - ۱۳۹۶/۱۲/۹ -
:: تولید آنتی‌بادی پلی کلونال علیه PSCA و کانژوگاسیون آن با ذرات نانوی اکسید آهن - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: ایمونوتوکسین دیفتری- هرسپتین با تاثیر دو برابر هرسپتین خالص سلولهای سرطانی سینه دارای گیرنده HER2 را از بین می برد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -
:: بر هم کنش اسپرمین/اسپرمیدین -N1 استیل ترانسفراز با CCND3 در مهار سلول های سرطانی - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: بکارگیری سیستم درج هدفمند ژن ( اینتگراز PhiC31) جهت تولید آنتی بادی منوکلونال هدف - ۱۳۹۶/۶/۴ -