مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: ژنتیک:
:: پلی مورفیسم های ژنی با استفاده از HRM می تواند یک ابزار پیش بینی کننده برای جلوگیری از دیابت نوع 2 باشند - ۱۳۹۷/۳/۲۹ -
:: پلی مورفیسم های607 C/A- 133 C/G از ژن اینترلوکین 18 ممکن است به عنوان یک ریسک فاکتور در بیماری‌‌زایی التهاب بینی ناشی از آلرژی نقش داشته باشند. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: بیان پروتئین‌های YKL-40, Faim-3,IL-17,IL-22 ممکن است با افزایش شدت بیماری رینیت آلرژیک(التهاب بینی ناشی از آلرژی)همراه باشد. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: بیش از نیمی از سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس‌های مقاوم به متی سیلین، ژن psm-mec را دارند. - ۱۳۹۷/۳/۲۷ -
:: بالا بودن میزان شیوع ژن های cnf-1، afa و sfa در سویه های اشرشیاکلی پوروپاتوژن جدا شده از بیماران سرپایی و مبتلا به سیستیت - ۱۳۹۷/۳/۲۲ -
:: دو فاکتور رونویسی Hnf1bو Foxa3در تمایز سلولهای بنیادی جنینی به سلول های شبه کبدی در محیط آزمایشگاه نقش بسزایی دارند. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: از داروی دوستاکسل می توان ﺑﺮای ﻏﻨﻰ ﺳﺎزی بهینه سلول های رده سلولی MKN-45( یکی از رده های سلولی سرطان معده) استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: واریانتهای جدید ژن فیل اگرین می تواند در تشخیص و درمان بیماری ایکتیوزیس مورد استفاده قرار گیرد. - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: دیابت بارداری سبب افزایش ژن BMP شده که می تواند باعث اختلال در روند تکامل قلب رویان با مادران مبتلا به دیابت بارداری گردد. - ۱۳۹۷/۲/۹ -
:: مشاهده یک تغییر جدید در ژن PLN که می تواند در تشخیص و درمان بیماری های قلبی عروقی کاربرد داشته باشد. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: کورکومین با نانوذره حساس به pH که از پلیمر طبیعی چیتوزان به دست آمده، اثرات ضد سرطانی بیشتری را نشان می دهد. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: مصرف قهوه، دخانیات و نوشابه های الکلی ارتباط معنی داری با بیماری زخم معده نشان می دهند. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بررسی توانایی تغییرات DNA در ژن CD18 در بیان و عملکرد هترو دایمر CD11/CD18 - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بررسی ژنتیکی 10 مورد جدید مبتلا به نقص چسبندگی لکوسیتی نوع Integrin beta-2 gene1 - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: شش جهش ژنتیکی جدید در بیماران نقص ایمنی به وسیله توالی یابی DNA و DHR123 فلوسایتومتری شناسایی شده است. - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: : ارزیابی و مقایسه بیان ژنهای حیاتی در تکامل مراحل بالغ و لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط آزمایشگاه با روش Real time-PCR - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: بررسی تغییرات پروفایل بیان miRNA در مدل سلولی سرطان گلیوبلاستما و نروبلاستوما تیمارشده با مهارگر آرورا کیناز- ب (AZD 1152) - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: برای افرادی که دچار نقص ایمنی هستند بهترین روش درمان hematopoetic stem cell transplatation می باشد و استفاده از کورتون موثر نمی باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: تغییرات جدید و گزارش نشده ژن فیل اگرین در جمعیت ایران - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: پیدا شدن سه جهش جدید گیرنده اینترفرون گاما در بیمارانی با عفونت BCG منتشره. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: اصلاح اپی ژنتیکی (ورای ژنتیکی) ژن FOXP3 در پاتوژنز (بیماری زایی) EAE (بیماری اتوایمیون آزمایشگاهی تجربی انسفالومیلیت) دخیل است و این امر می تواند - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: واریانت های ژنPON1 در کدون 55 با بیماری عروق کرونر و همچنین بیان کم آنزیم PON1 مرتبط می باشند. - ۱۳۹۷/۱/۱۹ -
:: پلی فنول اپی گالوکاتچین گالات (مشتق از چای سبز و عصاره عناب) در کنترل تکثیر، القاء آپوپتوز در رده سلولی میلوبلاستیک موثر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: پلی مورفیسم IL9R واقع در کروموزوم های X و Y با افزایش ابتلا به رینیت آلرژیک در زنان همراه است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -
:: ارتباط پلی مورفیسم ژنی NLRP3 rs10754558 با نوع بیماری و سطح بیان IL-1β و IL-18 در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: بین پلیمورفیسم ژنی CD25 و بروزمولتیپل اسکلروزیس ارتباطی وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: میزان بیان ژن TBK1 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: دستیابی به تکنولوژی تمایز سلول های بنیادی به سلول های موئی شنوایی با استفاده از فاکتورهای رشد - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: سرکوب بیان ژن گیرنده PTGIR پروستاگلاندین I2 می تواند راه درمان مناسب برای میگرن باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: حضور سایتوکاین های ضد التهابی مانندTGFβ1 باعث افزایش فعالیت مهاری XAV939 و مخصوصا NVP - BEZ235 می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: مقایسه سمیت پرودیگوزین روی سلولهای سرطانی T47D و سلولهای لنفوسیتی تیمار شده با اشعه گاما - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: افزایش بیان ژن MDR1 به کمک وکتور لنتی ویروسی در سلول سرطانی پستان متاستاتیک - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: اثرات تروستیلبن بر بیان اجزای مسیر فرعی آپوپتوز - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتاماز OXA-10 و PERدر سویه‌های کلبسیلای جدا شده از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: افزایش بیان IGF2BP3 منجر به پیشبرد و پیش آگهی بد در سرطان کولورکتال می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: تمایز سلول های بنیادی بند ناف به رده زایا - ۱۳۹۶/۱۱/۳ -
:: کافئیک اسید فنیل استر می تواند به عنوان یک ماده موثر در جلوگیری از متاستاز و القاء مقاومت دارویی تاثیر بسزایی داشته باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -
:: بررسی جهش های اگزون های 3، 4، 7 و 10 ژن PALB در بیماران مبتلا به سرطان پستان - ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ -
:: جهش جانوس کیناز 2 در بیماران مبتلا به نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو مزمن استان آذربایجان غربی شایع است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: کاهش بیان یک ژن تاثیر گذار بر آنژیوژنزیس می تواند بر تغییر بیان دیگر پروتئین ها اثر گذار باشد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: بیان پروتئین نو ترکیب با SDS-PAGE و وسترن بلات با استفاده ار آنتی بادی اختصاصی ضد پروتئینGMCSF تأیید گردید - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: شیوع و ارتباط موتیف‌های EPIYA ژن cagA در سویه‌های هلیکو باکترپیلوری جداشده از بیماران با اختلالات گوارشی - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مقاومت آنتی بیوتیکی و سویه های مقاوم به چند دارو (MDR) در بین ایزوله های پسودموناس آئروژینوزا از شیوع بالایی برخوردار است. - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: فراوانی ژن aac(3)-IIa درایزوله های یوروپاتوژنیک باکتری اشریشیا کلی مقاوم به آمینوگلیکوزید جدا شده از عفونت های ادراری زنان - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: بوتیل سیکلوهپتیل پرودیگوزین در رابطه با سلولهای M‌CF7- MX قابلیت تبدیل شدن به یک داروی ضد سرطانی را داراست. - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
:: تغییرات اپی ژنتیکی در پروموتر ژن RASSF5A می تواند در ایجاد سرطان زایی در بیماران سرطان کولورکتال خانوادگی نوع Xنقش داشته باشد. - ۱۳۹۶/۹/۲۹ -
:: ترکیبات فورانوکومارینه ای برگاپتن و گزانتوتوکسین بر سطح ترجمه پروتئین های مقاومت دارویی M‌DR1 و BCRP اثرگذار می باشند. - ۱۳۹۶/۹/۲۹ -
:: آنتی اکسیدان تروستیلبن (Pterostilbene) موجب افزایش اثرات مهاری دگزامتازون بر تکثیرو آپوپتوز در رده سلولی لنفوبلاستیکC121 می شود. - ۱۳۹۶/۹/۲۶ -
:: استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی آنتی GAD ، آنتی انسولین (II) و C-peptide در تشخیص و تمایز نوع دیابت در بیماران بسیار سودمند است. - ۱۳۹۶/۹/۲۲ -
:: اثر بخشی والپروئیک اسید در درمان سرطان و غلبه بر مقاومت دارویی - ۱۳۹۶/۹/۲۱ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1