مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سلامت عمومی:
:: مقایسه علل و فراوانی خوددرمانی درزنان باردار و غیر باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: جهت کنترل و بهبود وضعیت مقاومت انسولینی و FGF21سرمی کودکان چاق غیرفعال از تمرینات ورزشی مختلف به ویژه تمرینات استقامتی و ترکیبی می توان استفا - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: ورزش به خصوص ورزش از نوع استقامتی و ترکیبی قادر است در کنترل چربی و میزان چاقی کودکان چاق غیر فعال بکار گرفته شود - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: افزایش تعداد بیماری‌های مزمن باعث کاهش کیفیت زندگی سالمندان می‌شود. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: غلظت گاز رادن در ساختمان های ویلایی بیشتر از ساختمان های آپارتمانی می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: در افراد با تحصیلات بالاتر، شغل آزاد، درآمد بالاتر و افراد غیرسیگاری شانس مصرف الکل می تواند بیشتر از سایرین باشد. - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: نگرش مذهبی در دانشجویان سال چهارم بیشتر از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می باشد. - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: افزایش پذیرش اورژانس بیماری های قلبی و تنفسی بر اثر طوفان های گرد و غبار در استان کردستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: فیلم های آموزشی به تنهایی نمی‌تواند به افزایش تغذیه انحصاری کودک با شیرمادر کمک کند. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: مواجهه با آلاینده های استنشاقی با ظرفیتهای عملکرد ریوی کارگران کارخانه ذوب آهن کردستان ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: میزان بار ذهنی کار و ناراحتی‌های اسکلتی– عضلانی در کارمندان بانک بالا است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: بین کلر باقیمانده و کدورت آب آشامیدنی رابطه خطی وجود دارد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -
:: جذب نیکل توسط بیوفیلم بیش از کروم است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: تجربیات زنان تن‌فروش از رفتارهای پرخطر و علل بروز این رفتارها از دیدگاه آنان و مسؤولان مرکز مشاوره - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: زنان برخوردار از سلامت روان مناسب تر، از نظر رضایتمندی زناشویی وضعیت بهتری دارند. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: مواجهه با آلاینده های استنشاقی با ظرفیتهای عملکرد ریوی کارگران کارخانه ذوب آهن کردستان ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: شاخص های dmft و DMFT دندان در دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر کامیاران بیشتر از استانداردهای جهانی سازمان بهداشت جهانی است - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: افزایش پذیرش اورژانس بیماری های قلبی و تنفسی بر اثر طوفان های گرد و غبار در استان کردستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: حداقل یک نوع چسبیدن در سویه های ایکولا ی جدا شده از نمونه های بالینی به سلول HEp-2 وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: غلظت فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیانهای مورد استفاده در قهوه خانه ها بالاست. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: افراد با مقاطع تحصیلی پایین تر استرس شغلی بیشتری را متحمل می شوند. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: جو سازمانی با رضایت شغلی ارتباط دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: مسئولیت پذیری زنان مبتلاء به پوکی استخوان در قبال سلامتی خودشان تک عاملی نبوده بلکه چند بعدی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: مسئولیت پذیری زنان مبتلاء به پوکی استخوان در قبال سلامتی خودشان تک عاملی نبوده بلکه چند بعدی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: بین عدالت رویه ای و رفتارشهروندی سازمانی رابطه وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: پیشنهاد مشاوره های روانشناسی برای بیماران مبتلا به صرع به منظور کاهش اختلالات خلقی-رفتاری در آنان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: تهیه ی نقشه ی جامع کیفی منابع آب شرب روستاهای شهرستان سقز - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: پارامترهای عملیاتی بر کارایی سونوکاتالیستی نانو ذره‌ای دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با آهن در حذف دیازینون - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ -
:: اجرای پوشش همگانی سلامت دسترسی به خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه و سکونت های غیر رسمی تامین می گردید. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: بررسی رابطه بین گرایش به مدرنیته و سلامت روان مردم استان کهگیلویه و بویراحمد - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: مدیریت بیمارستان باید از طریق الگوسازی تجارب موفق افراد با خودکارآمدی بالا ، نتایج مثبت این راهبرد را بر کاهش حوادث شغلی دیگر پرسنل ترغیب نم - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: کنترل قند خون، کنترل فشارخون، نوع درمان، کنترل مصرف کربوهیدرات ها ، مصرف منظم دارو و عدم استعمال دخانیات از مهمترین عوامل کنترل کننده بیما - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: نتایج مطالعه نشان داد که الگوی تغذیه ای زنان باردار در مقایسه با استاندارد های موجود از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ -
:: تهیه پرسشنامه بسامد خوراک برای ارزیابی دریافت سدیم و سهم گروههای غذایی در دریافت سدیم و ارتباط با سطح فشارخون دردو گروه سنی بزرگسالان و کودک - ۱۳۹۶/۱۲/۷ -
:: تاثیر تعداد دفعات کلاس های بازآموزی در عملکرد و سطح آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و بیمارستان شهرکرد در ارتباط با پروسیجر خونگیری از پاشنه پا - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: حذف فرمالدئید از محیط های آبی با استفاده از روش تلفیقی پرسولفات/امواج فراصوت - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: 35 درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ و 62.5 درﺻﺪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارای معلولیت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در شهرستان بروجن دارای اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ می باشند. - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: میانگین ﻧﻤﺮه فعالیت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دختر شهرکرد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد جهانی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: ضرورت طراحی برنامه‌های توانبخشی و بخش‌های ارائه کننده خدمات توانبخشی در مراکز دانشگاهی ارائه کننده جراحی‌های قلب - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -
:: بیش از نیمی از دانشجویان رشته‌های اتاق عمل و هوشبری از سلامت روان برخوردارند. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ -
:: کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد به صورت کاملا رضایت بخش نمی باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: میزان مصرف لبنیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حد مطلوب و قابل قبول نمی باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: با افزایش سن، اعتیاد به مواد مخدر، ابتلا به بیماریهای مزمن، زندگی درتنهایی و فقدان فعالیت منظم بدنی، برشدت ناتوانی سالمندان افزوده می شود. - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی در کاهش مصرف تنقلات در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر کرد - ۱۳۹۶/۱۱/۴ -
:: بین میزان مصرف غذاهای آماده و سطح استرس درک شده دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود ندارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۱ -
:: سالمندان آسایشگاه های سالمندی تهران احساس تنهایی زیاد، اضطراب بالاو رضایت پایینی از زندگیشان دارند - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: پاسخگویی نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر بوشهر در سطح متوسط است. - ۱۳۹۶/۱۰/۸ -
:: رابطه معکوس اعتیاد اینترنتی با احساس رضایت از زندگی بین کاربران اینترنتی - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: میزان نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی بوشهر، کمتر از حد مجاز استاندارد ایران و سازمان بهداشت جهانی است. - ۱۳۹۶/۱۰/۳ -
:: سودمندی آموزش مولتی‌مدیا و پیام کوتاه در خصوص تغییر باور بیماران دیابتی در زمینه فعالیت بدنی - ۱۳۹۶/۱۰/۲ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1