مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سم شناسی:
:: میانگین غلظت سم آفت کش دیازینون در سه گونه ماهی کپور، سفید و کفال در ایستگاههای صیادی حاشیه مرکزی دریای خزر از مقدار مجاز استاندارد کمتر است. - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: هیچ موردی از آلودگی اکراتوکسین A در آرد مصرفی نانوایی های شهر ساری بافت نشد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: عوامل خطر مرتبط با عفونت ریه ناشی از آسپیراسیون در مسمومین با چه مواردی بیشتر است؟ - ۱۳۹۷/۷/۲ -
:: ارزیابی اثر محافظتی لیکوپن بر سمیت ناشی از دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر بیضه موش سوری - ۱۳۹۷/۶/۱۰ -
:: پتانسیل بالقوه تونیکات دریایی جهت تهیه ترکیبات دارویی - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: آرسنیک موجود در برنج وارداتی موجب آسیب به کبد, کاهش وزن دوران جنینی و رشد شده و استفاده از اسیدفولیک جهت جبران مفیداست. - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: پایین بودن غلظت استرهای فتالات در انواع مختلف دوغ‌های بطری شده‌ی درون بطری‌های PET و عدم تهدید مصرف کنندگان - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر فلزات سنگین در بافت های مختلف ماهیان رودخانه گاماسیاب - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -
:: استفاده از جلبک انترومورفوس اینتستینالیس با قابلیت تجمع‌پذیری کادمیوم و سرب، به عنوان یک شاخص زیستی آلودگی طولانی مدت فلزات سنگین - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: تماس افراد با مخلوطی از آفت کشها باعث القاء سمیت خونی، استرس اکسیداتیو و سمیت ژنتیکی در آنها می گردد. - ۱۳۹۶/۱۲/۹ -
:: بسیاری از محصولات کشاورزی آلوده به سموم و آفت کش ها هستند. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: مصرف مزمن همزمان اتانل و دیازپام موجب کاهش میزان استرس اکسیداتیو در مغز موش سوری می گردد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از سم پرمترین با حامل نانو مزیت اثربخشی با دوز مصرفی کمتر را نشان می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: نانوذرهPEG-Serine : درمانی نوید بخش برای کاهش عوارض و شدت مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفره - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: کربن فعال ایرانی، جاذبی اقتصادی‌تر برای حذف آلایندگی آفت کش دیازینون - ۱۳۹۶/۶/۷ -