مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سم شناسی:
:: مصرف مزمن همزمان اتانل و دیازپام موجب کاهش میزان استرس اکسیداتیو در مغز موش سوری می گردد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از سم پرمترین با حامل نانو مزیت اثربخشی با دوز مصرفی کمتر را نشان می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: نانوذرهPEG-Serine : درمانی نوید بخش برای کاهش عوارض و شدت مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفره - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: استفاده از جلبک انترومورفوس اینتستینالیس به عنوان یک شاخص زیستی آلودگی طولانی مدت فلزات سنگین - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -
:: کربن فعال ایرانی، جاذبی اقتصادی‌تر برای حذف آلایندگی آفت کش دیازینون - ۱۳۹۶/۶/۷ -