مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فوریت‌های پزشکی:
:: بیشترین علت تروما مربوط به تصادفات جاده ای است که نیاز است تمهیدات ویژه ای در زمینه اصلاح ساختاری و فرهنگ رانندگی صورت گیرد. - ۱۳۹۷/۷/۲۲ -
:: میزان حقوق و وضعیت ارتقای شغلی بیشترین تأثیر را بر کاهش رضایت‌مندی پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دارد. - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: آمادگی بیمارستان های شهر یاسوج از حیث کادر انسانی و مدیریتی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه در سطح مطلوبی قرار دارد. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: تاثیر بسزای آموزش احیاء قلبی_ریوی بر دانش و عملکرد معلمان متوسطه شهر قزوین - ۱۳۹۶/۶/۱۴ -