مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فیزیک پزشکی:
:: در میدان مغناطیسی با افزایش فرکانس، روند افزایش رشد باکتری، کند می شود - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: رد شایعات مطرح شده به خواص عجیب مغناطیسی کوه پردیس جم - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: تشخیص بافت تومورال با استفاده از کندوسوز لیزری بافت‌های سرطانی روده و معده انسان - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -