مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فیزیک پزشکی:
:: با ترکیب مدل های یادگیری ماشین، می توان پیش بینی پاسخ به درمان بیماران با سرطان رکتوم را تا 98 درصد افزایش داد. - ۱۳۹۷/۹/۲۵ -
:: همراه شدن نانوذرات حامل حساس کننده پرتوی با میدان مغناطیسی ثابت، قابلیت غلبه بر سد خونی مغزی را داشته و می تواند در تصاویر MRI مشاهده شود. - ۱۳۹۷/۹/۱۹ -
:: گرما درمانی با فرکانس رادیویی و پرتوهای یونیزان در حضور نانوذرات هدفمند می تواند به عنوان روش درمانی جهت سرطان گلیوبلاستوما معرفی گردد. - ۱۳۹۷/۹/۱۱ -
:: مقایسه انواع توجه برای تشخیص کودکان ADHD با استفاده از مشخصات غیرخطی EEG - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: شیوع کمر درد در کارکنان اتاق عمل مرد و متاهل در صورت نداشتن فعالیت منظم ورزشی بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان است. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: برای تشخیص و تفکیک دقیق تر ضایعات تخمدانی و کمک به رادیولوژیست می توان از آنالیز کامپیوتری ساختار بافت در تصاویر سی تی اسکن استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: نانوساختار متشکل از آلژینات و حامل سیس پلاتین و نانوذرات طلا، نسبت به داروی سیس پلاتین آزاد اثر کشندگی قوی تری بر روی سلولهای CT26 دارد. - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: پارامترهای کامپیوتری استخراج شده از تصاویر فراصوت، توانایی شناسایی گره کم‌کار و پرکار تیروئید را دارد. - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: ترکیب داروهای 966492-A و Topotecan به عنوان یک مهار کننده توپوایزومراز I، به صورت هم افزایی باعث افزایش اثرات حساس کنندگی پرتویی می شود. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: همبستگی بین پارامترهای عملکردی قلب در اکوکاردیوگرافی و GSPECT MPI نشان داد می توان از GSPECT MPI برای ارزیابی اختلال حرکتی دیواره قلب استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: نانوذرات اکسید آهن با پوشش طلا، در ترکیب با هایپرترمیا و پرتو درمانی، اثر هم افزایی در درمان سلولهای بنیادی سرطان پروستات دارند. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: تغییر تعداد فریم تصاویر اسپکت قلب تاثیر قابل توجهی بر روی حجم های محاسبه شده بطن چپ و کسر تخلیه آن دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: استفاده از نانوذرات طلای متصل به اسید فولیک راه کاری جایگزین جهت افزایش کیفیت تصویر بدون افزایش دوز جذبی بیمار ارائه می دهد. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: نانوکمپلکس ACA می تواند یک ترکیب مناسب و سودمند برای درمان سرطان باشد. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: استفاده از داروی Go6976 به دنبال پرتودهی را می توان یکی از بهترین روشها برای درمان گلیوبلاستوما با رده های سلولی p_53 دانست. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: استفاده هم زمان اشعه ایکس 6 مگا الکترون ولت ، هایپرترمی و داروی کورکومین موجب تاثیر هم افزایی در مرگ و میر سلول های سرطانی می شود. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: پایش میزان تابش و دریافت اشعه: نخستین گام برای حفاظت پرتوی بیماران و کادر درمانی بخش های رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: نانوذرات اکسیدآهن با پوشش طلا به عنوان حساس کننده ی پرتویی قوی برای روش ترکیبی رادیوتراپی و هایپرترمیا به شمار می آید. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: نانوذرات طلا متصل شده به فولات در ترکیب با فتوترمال تراپی و رادیوتراپی اثر قابل ملاحضه ای دردرمان سرطان دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: تکنیک های کامیپوتری پردازش تصاویر میکروسکوپی توانایی شناسایی آسیب های سلولی طی تیمارهای پرتویی و گرمایی را دارند. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: از نانوذرات طلا می توان به عنوان افزایش دهنده میزان دز جذبی در ژل دزیمتری استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: نانو کمپلکس ACA می تواند ترکیبی مناسب و سودمند جهت درمان سرطان باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: در میدان مغناطیسی با افزایش فرکانس، روند افزایش رشد باکتری، کند می شود - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: رد شایعات مطرح شده به خواص عجیب مغناطیسی کوه پردیس جم - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: تشخیص بافت تومورال با استفاده از کندوسوز لیزری بافت‌های سرطانی روده و معده انسان - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -