مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فیزیک پزشکی:
:: کد مونت کارلوی BEAMnrc قابلیت مناسبی برای شبیه سازی مشخصات دستگاه های شتاب دهنده خطی داشت. - ۱۳۹۸/۶/۲۷ -
:: درمان ترکیبی فوتوداینامیک تراپی و رادیوتراپی با استفاده از نانوذرات طلا با پوشش گالات موجب مرگ و میر قابل توجه سلول های سرطان کولون موشی شد. - ۱۳۹۸/۶/۲۵ -
:: دز محیطی اتاق درمان، ناشی از پراکنده شدن پرتوهای اولیه تولیدی از دستگاه شتابدهنده از میانگین پرتوگیری سالانه عموم مردم جهان کمتر میباشد. - ۱۳۹۸/۶/۲۵ -
:: طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات می تواند کاربرد بیشتری داشته باشد - ۱۳۹۸/۵/۶ -
:: متفورمین سبب کاهش اثرات مضر ناشی از سیس پلاتین در مغز استخوان حیوانات آزمایشگاهی شد. - ۱۳۹۸/۵/۵ -
:: از ویژگیهای تصویری استخراج شده از تصاویر ام آر آی سرطان پروستات برای پیش بینی پاسخ به رادیوتراپی استفاده شد. - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: تکنیک های کامیپوتری پردازش تصاویر میکروسکوپی توانایی شناسایی آسیب های سلولی طی تیمارهای پرتویی و گرمایی متفاوت را دارند. - ۱۳۹۸/۴/۴ -
:: اپلیکاتور رادیوتراپی حین عمل (IORT) برای میدان های زیر یک سانتی متر در درمان تومورهای مغزی طراحی و ساخته شد. - ۱۳۹۸/۴/۲ -
:: ترکیب نانو کمپلکس ACA و لیزر، با ایجاد اثر هم‌افزایی در مقایسه با لیزردرمانی و شیمی درمانی به تنهایی، مرگ سلولی بیشتری ایجاد نمود. - ۱۳۹۸/۳/۱۹ -
:: به کارگیری پروب نگهدارنده رکتوم در پرتودرمانی بیماران با سرطان پروستات می‌تواند رکتوم را حفظ کند و منجر به افزایش دز تجویزی شود. - ۱۳۹۸/۲/۱۴ -
:: مدل گاوسی دوگانه، مدل مناسب برای توصیف پراکندگی جانبی پرتوهای مدادی پروتون می باشد - ۱۳۹۸/۲/۸ -
:: استفاده از طیف حاصل از نمو نه های مو و ویژگی های پردازش سیگنال می‌تواند در تشخیص غیر تهاجمی سرطان پروستات نقش به سزایی داشته باشد. - ۱۳۹۸/۲/۳ -
:: عصاره زنجبیل به علت خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی می تواند آسیب های ناشی از پرتو گاما بر کلیه موش صحرائی نر را کاهش دهد. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ -
:: نانوکمپلکس متشکل از آلژینات و بارگذاری شده با سیس پلاتین و نانوذرات طلا، آثار درمانی قوی تری نسبت به داروی سیس پلاتین داشت. - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ -
:: چگونگی افزایش دما در عملیات فتوترمال تراپی با واسطه نانوذرات، بستگی به‌ نحوه تزریق نانوذرات، غلظت نانوذرات در تومور و توان لیزر تابشی داشت. - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ -
:: ترکیب امواج فراصوت با نانوکمپلکس ساخته شده از آلژینات و بارگذاری شده با سیس پلاتین و نانوذرات طلا، سطح متابولیسم سلولهای توموری را کاهش داد. - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ -
:: رادیو داروی زیرکونیوم-89 برای تصویر برداری پت اسکن در پزشکی هسته ای تولید گردید. - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ -
:: رادیونوکلئید مس-64 با استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران از دو هدف مس و روی تولید شد. - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ -
:: دز موثر بیماران در رویه های رادیولوژی عمومی، در مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمتر از مقادیر سایر کشور های دنیا بود. - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -
:: در لیزر تراپی با نانوذرات طلای متصل به اسید فولیک می‌توان بیشترین صدمه را به سلول های سرطانی و کمترین آسیب را به سلول های سالم رساند. - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: اشعه گاما می‌تواند تغییرات مولکولی و ساختاری چشمگیری را در سلولهای سرطانی پستان ایجاد نماید. - ۱۳۹۷/۱۰/۳ -
:: با ترکیب مدل های یادگیری ماشین، می توان پیش بینی پاسخ به درمان بیماران با سرطان رکتوم را تا 98 درصد افزایش داد. - ۱۳۹۷/۹/۲۵ -
:: همراه شدن نانوذرات حامل حساس کننده پرتوی با میدان مغناطیسی ثابت، قابلیت غلبه بر سد خونی مغزی را داشته و می تواند در تصاویر MRI مشاهده شود. - ۱۳۹۷/۹/۱۹ -
:: گرما درمانی با فرکانس رادیویی و پرتوهای یونیزان در حضور نانوذرات هدفمند می تواند به عنوان روش درمانی جهت سرطان گلیوبلاستوما معرفی گردد. - ۱۳۹۷/۹/۱۱ -
:: مقایسه انواع توجه برای تشخیص کودکان ADHD با استفاده از مشخصات غیرخطی EEG - ۱۳۹۷/۷/۱۵ -
:: شیوع کمر درد در کارکنان اتاق عمل مرد و متاهل در صورت نداشتن فعالیت منظم ورزشی بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان است. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: برای تشخیص و تفکیک دقیق تر ضایعات تخمدانی و کمک به رادیولوژیست می توان از آنالیز کامپیوتری ساختار بافت در تصاویر سی تی اسکن استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۵/۱۰ -
:: نانوساختار متشکل از آلژینات و حامل سیس پلاتین و نانوذرات طلا، نسبت به داروی سیس پلاتین آزاد اثر کشندگی قوی تری بر روی سلولهای CT۲۶ دارد. - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: پارامترهای کامپیوتری استخراج شده از تصاویر فراصوت، توانایی شناسایی گره کم‌کار و پرکار تیروئید را دارد. - ۱۳۹۷/۳/۱۹ -
:: ترکیب داروهای ۹۶۶۴۹۲-A و Topotecan به عنوان یک مهار کننده توپوایزومراز I، به صورت هم افزایی باعث افزایش اثرات حساس کنندگی پرتویی می شود. - ۱۳۹۷/۳/۸ -
:: همبستگی بین پارامترهای عملکردی قلب در اکوکاردیوگرافی و GSPECT MPI نشان داد می توان از GSPECT MPI برای ارزیابی اختلال حرکتی دیواره قلب استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۳/۶ -
:: نانوذرات اکسید آهن با پوشش طلا، در ترکیب با هایپرترمیا و پرتو درمانی، اثر هم افزایی در درمان سلولهای بنیادی سرطان پروستات دارند. - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: تغییر تعداد فریم تصاویر اسپکت قلب تاثیر قابل توجهی بر روی حجم های محاسبه شده بطن چپ و کسر تخلیه آن دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۱ -
:: استفاده از نانوذرات طلای متصل به اسید فولیک راه کاری جایگزین جهت افزایش کیفیت تصویر بدون افزایش دوز جذبی بیمار ارائه می دهد. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: نانوکمپلکس ACA می تواند یک ترکیب مناسب و سودمند برای درمان سرطان باشد. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: استفاده از داروی Go۶۹۷۶ به دنبال پرتودهی را می توان یکی از بهترین روشها برای درمان گلیوبلاستوما با رده های سلولی p_۵۳ دانست. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: استفاده هم زمان اشعه ایکس ۶ مگا الکترون ولت ، هایپرترمی و داروی کورکومین موجب تاثیر هم افزایی در مرگ و میر سلول های سرطانی می شود. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: پایش میزان تابش و دریافت اشعه: نخستین گام برای حفاظت پرتوی بیماران و کادر درمانی بخش های رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: نانوذرات اکسیدآهن با پوشش طلا به عنوان حساس کننده ی پرتویی قوی برای روش ترکیبی رادیوتراپی و هایپرترمیا به شمار می آید. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: نانوذرات طلا متصل شده به فولات در ترکیب با فتوترمال تراپی و رادیوتراپی اثر قابل ملاحضه ای دردرمان سرطان دارد. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: از نانوذرات طلا می توان به عنوان افزایش دهنده میزان دز جذبی در ژل دزیمتری استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: نانو کمپلکس ACA می تواند ترکیبی مناسب و سودمند جهت درمان سرطان باشد. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -
:: در میدان مغناطیسی با افزایش فرکانس، روند افزایش رشد باکتری، کند می شود - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: رد شایعات مطرح شده به خواص عجیب مغناطیسی کوه پردیس جم - ۱۳۹۶/۱۰/۷ -
:: تشخیص بافت تومورال با استفاده از کندوسوز لیزری بافت‌های سرطانی روده و معده انسان - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -