مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: فیزیوتراپی:
:: رعایت وضعیت‌های بدنی و انجام ورزش روزمره برای جلوگیری از سندرم درد میوفاشیال ضروری است. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: دیابت مادری تأثیرات متفاوتی بر الگوی قرارگیری مارکر های Gfap و Dcx در هیپوکامپ موش صحرایی دارد. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: کاهش حس وضعیت مفصل زانو را می توان با Taping و افزایش ورودی های حسی جبران کرد. - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: استفاده از مداخلۀ فیزیوتراپی کینزیوتیپ، به‌عنوان روشی جهت پیشگیری از ابتلا به آسیب‌های ورزشی حین پریدن و دویدن - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -