مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: قارچ شناسی:
:: استفاده از فراورده موضعی تاوابورول برای درمان عفونتهای قارچی ناخن در جمعیت ایرانی پیشنهاد می شود. - ۱۳۹۷/۷/۲۲ -
:: نانو کامپوزیت گرافن اکساید کونژوگه با آنتی‌بیوتیک ایندولیسیدین می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای مقابله با کاندیدیازیس احشایی مطرح باشد - ۱۳۹۷/۶/۵ -
:: همراه کردن 2-فنیل اتانول و داروهای ضد قارچی متداول می تواند اثر ضد قارچی آنها را به خصوص درمورد نمونه های مقاوم به درمان افزایش دهد. - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: با بررسی میزان بیان ژن های بیماری زای sidA و gpaB در قارچ آسپرژیلوس می توان را هکارهایی جدید برای درمان آسپرژیلوزیس مهاجم ارائه داد. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: در شرایط آزمایشگاهی ترکیب داروهای ضد قارچی با داروهای ضدالتهابی غیر استروییدی،اثرات ضد قارچی خوبی بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا دارد. - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: میزان آلودگی قارچی در بخش های ویژه ی بیمارستان های شهر خرم آباد در سطح بالایی می باشد. - ۱۳۹۷/۳/۷ -
:: داروی کاسپوفانجین موجب القای مرگ سلولی کاندیدا گلابراتا- یک عامل نوظهور عفونتهای قارچی خون و مخاط- می شود. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: C. albicans مخمر غالب مخلوط شده در حفره دهانی بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی بدن انسان (HIV) و افراد سالم است. - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: ترکیب قارچی پاتولین: گزینه ای احتمالی برای مهار رشد سلولهای سرطانی سرویکس و کولورکتال - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: افزایش بی رویه داروهای ضد قارچی و همچنین ارزان و در دسترس بودن آنها باعث افزایش مقاومت به این داروها شده است. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: انواع آریتمی های قلبی خطرناک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تفاوتی با افراد سالم ندارد . - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -
:: آمفوتریسین B و کتوکونازول داروی موثر بر علیه عفونتهای کاندیدایی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: نانو ذرات لیپیدی بارگیری شده با وریکونازول، موجب کاهش معنا دار حداقل غلظت مهاری دارو در ایزوله های حساس و مقاوم به داروی آسپرژیلوس فومیگاتو - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: افزایش بیان ژنهای AtrF و AfuMDR1-4 در سویه های Aspergillus fumigatus مقاوم به آزول ها: هدفی برای تولید داروهای ضد قارچ نوین - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: تنوع ژنتیکی گونه های قارچی کریپتوکوکوس جدا شده از نمونه های محیطی درختان اکالیپتوس و کبوتران در ایران بررسی شد. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -