مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: قارچ شناسی:
:: داروی کاسپوفانجین موجب القای مرگ سلولی کاندیدا گلابراتا- یک عامل نوظهور عفونتهای قارچی خون و مخاط- می شود. - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: ترکیب قارچی پاتولین: گزینه ای احتمالی برای مهار رشد سلولهای سرطانی سرویکس و کولورکتال - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: افزایش بی رویه داروهای ضد قارچی و همچنین ارزان و در دسترس بودن آنها باعث افزایش مقاومت به این داروها شده است. - ۱۳۹۷/۱/۲۱ -
:: انواع آریتمی های قلبی خطرناک در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تفاوتی با افراد سالم ندارد . - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -
:: آمفوتریسین B و کتوکونازول داروی موثر بر علیه عفونتهای کاندیدایی می باشد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ -
:: هم افزایی مطلوب ترکیب دارویی میکافانژین و وریکونازول بر علیه گونه های مقاوم کاندیدا در شرایط آزمایشگاهی - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: گونه نوظهور کاندیدا آریس موجب کاندیدیازیس منتشر با بیشترین بار عفونی در بافت کلیه و کشندگی قابل توجه در موش آزمایشگاهی می شود. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: نانو ذرات لیپیدی بارگیری شده با وریکونازول، موجب کاهش معنا دار حداقل غلظت مهاری دارو در ایزوله های حساس و مقاوم به داروی آسپرژیلوس فومیگاتو - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: افزایش بیان ژنهای AtrF و AfuMDR1-4 در سویه های Aspergillus fumigatus مقاوم به آزول ها: هدفی برای تولید داروهای ضد قارچ نوین - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: تنوع ژنتیکی گونه های قارچی کریپتوکوکوس جدا شده از نمونه های محیطی درختان اکالیپتوس و کبوتران در ایران بررسی شد. - ۱۳۹۶/۷/۱۸ -