مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کالبدشناسی:
:: : بررسی اثرعصاره گل سرخ بر سطح هورمون های جنسی، بافتتخمدان و بیضه، موشآزمایشگاهی تیمارشده با فرمالدهید - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: در شرایط آزمایشگاهی ملاتونین بر بهبود اسپرماتوژنزیس بعد از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک موثر است. - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: پماد شیرین بیان اثر مثبتی بر ترمیم زخم حاد پوستی در خوکچه هندی دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: داروی آتورواستاتین در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر حفاظت از بیضه ها در مقابل پرتوتابی از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -