مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کالبدشناسی:
:: Notch signaling در Commitment نورونی سلول های بنیادی پالپ دندان نقش داشت. - ۱۳۹۸/۷/۱۰ -
:: گفتار درمانگران حوزه کاربرد شناسی زبان را باید به صورت جداگانه در برنامه ارزیابی و درمان کودکان اتیسم قرار داد. - ۱۳۹۷/۱۲/۸ -
:: احتمالا سلکوکسیب باعث کاهش آپوپتوز و حفظ دانسیته نورونی در ناحیه CA۱ هیپوکمپ موش های نر مدل پارکینسونی می شود - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: در شرایط آزمایشگاهی ملاتونین بر بهبود اسپرماتوژنزیس بعد از پیچ خوردگی طناب اسپرماتیک موثر است. - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: پماد شیرین بیان اثر مثبتی بر ترمیم زخم حاد پوستی در خوکچه هندی دارد. - ۱۳۹۶/۷/۱۶ -
:: داروی آتورواستاتین در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر حفاظت از بیضه ها در مقابل پرتوتابی از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی می باشد. - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -