مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مامایی:
:: کنترل استرس و تصمیم گیری نامناسب در امور مراقبت بهداشتی برای ارتقای سلامت جنسی و باروری زنان نابارور مفید است. - ۱۳۹۷/۱/۳۱ -
:: بررسی نیازهای مشاوره ای دوران قبل و حین بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب استان کرمان 93-94 - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: تمرینات یوگا می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی و وضعیت هیرسوتیسم زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شود. - ۱۳۹۷/۱/۲۶ -
:: میزان درک زنان از معاینه واژینال، با متغیرهای طول مدت معاینه، احساس راحتی با معاینه گر و تعداد افراد معاینه کننده ارتباط دارد. - ۱۳۹۷/۱/۱۸ -
:: زنانی که با اچ آی وی/ ایدز زندگی می‌کنند برای انجام خودمراقبتی به حمایت بیشتر نیاز دارند. - ۱۳۹۷/۱/۵ -
:: توجه بیشتر به رفتارهای سلامت زنان قبل از بارداری، در بهبود نرخ رشد جمعیت موثر است. - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: کم خونی مادر، به ویژه در سه ماهه اول بارداری، می تواند به عنوان یک عامل خطر برای پیامدهای حاملگی در نظر گرفته شود. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: گیاه مریم گلی قادر به تنظیم شاخص های سلامت زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: برای افزایش میزان مصرف لبنیات در زنان باردار بایدنگرش مادران تغییر یابد و همچنین تعداد بارداریها در میزان مصرف لبنیات موثر بوده است. - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: پروپوفول و کتامین بر عوارض پس از سزارین تحت بی حسی نخاعی تاثیر دارد - ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ -
:: آموزش جنسی باعث بهبود عملکرد جنسی زنان با سابقه سوء رفتار در دوران کودکی می شود - ۱۳۹۶/۱۲/۲ -
:: کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی(خوابیده به پشت) نسبت به نشسته در طول مدت مرحله دوم( در دو فاز نهفته و فعال ) زایمان در زنان نخست - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -
:: بین کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری و نوع روش پیشگیری ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: حمایت اجتماعی ضعیف، بویژه عدم حمایت از جانب همسر، مهمترین عامل شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: مشاوره مبتنی بر برنامه زندگی باروری، دانش زنان در مورد باروری سالم را افزایش می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: استفاده از خرما توسط مادران باردار در بهبود نتایج ارزیابی سلامت جنین موثر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -