مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مامایی:
:: بین کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از وسایل پیشگیری از بارداری و نوع روش پیشگیری ارتباط وجود دارد. - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: تخم شوید نسبت به اکسی توسین تأثیر بهتری در پیشرفت روند زایمان داشته است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -
:: حمایت اجتماعی ضعیف، بویژه عدم حمایت از جانب همسر، مهمترین عامل شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان است - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -
:: مشاوره مبتنی بر برنامه زندگی باروری، دانش زنان در مورد باروری سالم را افزایش می دهد. - ۱۳۹۶/۱۰/۹ -
:: Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و - ۱۳۹۶/۷/۱۷ -
:: کاهش طول مدت زایمان در وضعیت لیتاتومی - ۱۳۹۶/۶/۲۹ -
:: تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی - ۱۳۹۶/۶/۲۲ -
:: استفاده از خرما توسط مادران باردار در بهبود نتایج ارزیابی سلامت جنین موثر است. - ۱۳۹۶/۵/۲۳ -