مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مدارک پزشکی:
:: نمره کیفیت پایین در معیارهای خدمات آنلاین تعاملی و فعالیت خارجی در تحلیل وب سایت های بیمارستان های دولتی در ایران کسب شد. - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: ضرورت گنجاندن آموزش کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: بهینه سازی نیرو در راستای کاهش هزینه های بیمارستان تاثیر گذار است. - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: نگرش مثبت بیماران نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه خدمات سلامت - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -