مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مدارک پزشکی:
:: استفاده از زبان مدل‌سازی یکپارچه در سیستم مراقبت سلامت می‌تواند امکان مهندسی مجدد و ارتقاء سازمان‌ها را تسهیل نماید. - ۱۳۹۸/۲/۱۴ -
:: بهره گیری از ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در خود مراقبتی بیماران بستری می‌تواند مفید واقع شود. - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: عواملی از جمله کارآیی مورد انتظار،شرایط تسهیل کننده و تمایل رفتاری کاربران بیمارستانی در پذیرش فناوری PACS موثراست. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: امتیاز به دست آمده برای رضایتمندی کاربران از سامانه داشبورد سلامت مادر و نوزاد در حد مطلوب است. - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: شناسایی زیرساخت فنی مطلوب برای انتقال اطلاعات بهداشتی ایران - ۱۳۹۷/۱/۲۲ -
:: نیاز به طراحی زیر سیستم اطلاعات آماری با محوریت شاخص های بستری، اورژانسی و سرپایی وجوددارد. - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: نمره کیفیت پایین در معیارهای خدمات آنلاین تعاملی و فعالیت خارجی در تحلیل وب سایت های بیمارستان های دولتی در ایران کسب شد. - ۱۳۹۶/۶/۸ -
:: ضرورت گنجاندن آموزش کاربردی سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: بهینه سازی نیرو در راستای کاهش هزینه های بیمارستان تاثیر گذار است. - ۱۳۹۶/۵/۲۵ -
:: نگرش مثبت بیماران نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه خدمات سلامت - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -