مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: مهندسی پزشکی:
:: طراحی برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای کنترل پرفشاری خون اولیه، مبتنی بر مدل پرسید- پروسید - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: طراحی و ساخت سیستم بیوراکتور ترکیبی(Perfusion & Rotating ) جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان - ۱۳۹۶/۶/۲۷ -