مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: نانو تکنولوژی:
:: نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره زرین گیاه دارای خواص میکروبی و ضد سرطانی می باشد. - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
:: نانوساختارهای لانتانیوم تیتانات اثرات سایتوتوکسیک زیادی ندارند اما خواص آنتی باکتریال بهتری دارند. - ۱۳۹۷/۷/۲۳ -
:: ساخت موفقیت آمیز نانوالیاف زیست سازگار و آزمون آن به عنوان پوشش زخم سطحی - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: استفاده از روش ابداعی چرخ ریسی جهت تهیه داربستهای سلولی نانولیفی زیست سازگار - ۱۳۹۷/۷/۱۷ -
:: ساخت ژل هوشمندبهبود دهنده زخم با استفاده از هیدروژل کیتوزان - ۱۳۹۷/۷/۳ -
:: کشتارسلولی باتابش پرتوهای فوتونی پرانرژی به نانوذرات درون سلولهای هلا، بیشتر از کشتارسلولی باروش استفاده از پرتوهای الکترونی پر انرژی است. - ۱۳۹۷/۶/۴ -
:: نانو الیاف کرینی سنتزی از پلی آکریل نیتریل سمیت سلولی ندارندو سلول های عصبی بر روی این الیاف با سرعت 300 دور بر دقیقه جهت یافتگی و رشد مناسب دا - ۱۳۹۷/۵/۲۴ -
:: مشتقات سلولز را می‌توان برای ساخت داربست کشت سلول‌های بنیادی به روش الکتروریسی به کار برد. - ۱۳۹۷/۵/۲۲ -
:: استفاده ازتحریک الکتریکی و بستر متشکل ازنانوذرات طلا، مزایای زیادی برای بازسازی عصبی دارد. - ۱۳۹۷/۵/۱۷ -
:: نانوحامل های هوشمند اسید هیالورونیک- پلی اتیلن آمین را می توان به عنوان دسته جدیدی از حامل های ژنتیکی غیر ویروسی در نظر گرفت. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: نانوحامل های هوشمند کندرویتن سولفات -پلی اتیلن آمین را می توان به عنوان دسته جدیدی از حامل های ژنتیکی غیر ویروسی در نظر گرفت. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: نانوحامل های هوشمند آلژیناتی- پلی اتیلن آمین را می توان به عنوان دسته جدیدی از حامل های ژنتیکی غیر ویروسی در نظر گرفت. - ۱۳۹۷/۵/۸ -
:: افزایش زمان پالس دهی در تحریک الکتریکی، به شدت بر میزان بیان ژن های کاردیوژنیک و ماهیچه ای می افزاید. - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: می توان با روش های جدید و نوآورانه ، نانو الیاف کاربردی را با حجم وسرعت بیشتر تولید نمود. - ۱۳۹۷/۴/۱۲ -
:: در زمان برابر، ژل حامل اتوزومی داروی پیروکسیکام مقدار داروی بیشتری را نسبت به ژل داروی آزاد از پوست عبور می دهد. - ۱۳۹۷/۴/۵ -
:: برای تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز می توان از لایه‌های پلیمری نانو ذره پلی آکریل آمید/ سیلیکا استفاده نمود. - ۱۳۹۷/۴/۳ -
:: غلظتهای یک و دو درصد از نانوفیبرهای ژلاتین/ اسانس Myrtus Communis اثر مثبت روی بهبود زخم پوستی ندارد. - ۱۳۹۷/۲/۱۸ -
:: برای اتصال بهتر سلولهای عصبی، در تهیه نانوکامپوزیت می توان از نانو میله های طلای عامل دار شده با پپتید و یا پروتئین استفاده کرد. - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: سنتز نانو ذرات فلزات قلیائی خاکی با وانادات نشان داد که این ترکیب خاصیت آنتی باکتریال و فتوکاتالتیک نسبتا مناسبی دارد. - ۱۳۹۷/۲/۸ -
:: کاهش فعالیت آنتی بیوفیلم و افزایش بیان ژن rhlR در جدایی های سوختگی P. aeruginosa ارتباط مستقیم دارد - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: دکونکس و بنزآلکانیوم ‌کلرید برخلاف نانوذره مس ‌مورد استفاده در این تحقیق دارای خاصیت ضد میکروبی مناسبی می باشند - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: طراحی و سنتز نانوساختار الکترواکتیو و زیست سازگار سه بعدی فوم گرافن پوشش داده شده با ژلاتین جهت مهندسی بافت قلب - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: طراحی و سنتز نانوذرات کربن دات پلی ال لیزین به عنوان نانو حامل های حاوی ماده ژنتیکی - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: نانوذره روی ساختار آنتی بادی اثر می گذارد و نباید از آنتی بادی متصل به نانوذره برای اتصال به آنتی ژن، انتظاری مشابه آنتی بادی آزاد را داشت. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: طراحی، سنتز و بهینه سازی نانوذرات پوسته/هسته، هیالورونیک اسید- پلی ال-لیزین بعنوان نانوحامل های مناسب برای ژن رسانی. - ۱۳۹۷/۱/۲۸ -
:: سیستم میکروفلوئیدیک اصلاح شده با نانوذرات طلا می تواند برای تکثیر سلول های میوکاردیوبلاست به کار رود. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: نانومیله های طلای گلیکوزیله می توانند به عنوان نانوحامل هوشمند در مقاصد درمان و تصویربرداری بکار گرفته شوند. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: نانو میله های طلای عاملدار شده انتخابی مناسب برای تولید نانوسامانه غیر تهاجمی در روشهای عکسبرداری از سلولهای سرطانی می باشند. - ۱۳۹۷/۱/۲۷ -
:: ساخت نانوکامپوزیت پلی کاپرولاکتون – فیبرین و بررسی خواص چسبندگی، سطحی و بیولوژیکی آن - ۱۳۹۶/۱۲/۹ -
:: سیستم های دارو/ ژن-رسانی حساس به محرک، دارو رسانی و رهایش کنترل شده دارو را ممکن می سازند. - ۱۳۹۶/۸/۱۳ -
:: نانوحامل های دارورسانی هوشمند حساس به نور، امکان رهایش هدفمند داروها را فراهم می سازند. - ۱۳۹۶/۸/۱۰ -